Dede korkut kitabında yapı ideoloji ve yaratım pdf